מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • הכוונה ליעדים בדרכים מהירות.
  • הכוונה ליעדים בדרכים עירוניות.
  • הכוונה ליציאה מדרך מהירה.
  • הכוונה ליעדים בדרך שאינה עירונית.

הסבר: שלטי הכוונה. צבע ירוק דרכים בינעירוניות וצבע כחול דרכים מהירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה