בחירת רישיון
התחברות

מתי חלה חובה להאיר את פנים האוטובוס?

בזמן תאורה פנים האוטובוס חייב להיות מואר.