בחירת רישיון
התחברות

באיזה חלק של הנתמך מעמיסים מכולה שאורכה 6.10 מטרים?

לפי דרישת החוק.