בחירת רישיון
התחברות

על פי החוק כשאתה עומד לפני צומת באור אדום ורכב ביטחון צופר בסירנה ומפעיל אורות מהבהבים מאחוריך:

אסור לעבור על החוק על מנת לפנות את הדרך לרכב ביטחון יש להיצמד לימין ככל האפשר.