מאגר שאלות תאוריה

"נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

  • יותר מנוסע אחד מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.
  • יותר מארבעה נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.
  • יותר מארבעה נוסעים, בתנאי שכולם בעלי רישיונות נהיגה ברכב פרטי.
  • יותר משני נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה