בחירת רישיון
התחברות

באילו מקרים החוק מחייב להאט?

כל מקום שעשויה להתפתח סכנה ותגובתינו צריכה להיות מהירה.