מאגר שאלות תאוריה

באילו מקרים החוק מחייב להאט?

  • במקום שיש בו צל משדרת עצים גבוהים.
  • בהתקרבך למקום שיש שם חשש לפעילות עבריינית.
  • לפני עקיפת רכב ובמהלך העקיפה – להגברת הבטיחות.
  • בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש בה עקומות חדות.

הסבר: כל מקום שעשויה להתפתח סכנה ותגובתינו צריכה להיות מהירה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה