מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • המהירות המסומנת היא המהירות המרבית המותרת לפניך והיא חלה על כל רכב.
  • אסור לנסוע לאט יותר (בקמ"ש) מהמצוין בתמרור.
  • קצה הקטע של מהירות מיוחדת.
  • מהירות מיוחדת – לרכב אטי בלבד.

הסבר: המקום בו המהירות המיוחדת מסתיים ויש לנהוג בהתאם למהירות המותרת בחוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה