בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש התמרור?

המקום בו המהירות המיוחדת מסתיים ויש לנהוג בהתאם למהירות המותרת בחוק.

practiceimage