בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

תמרור המראה על התמזגות עם כביש שבו הזכות קדימה עלייך להשתלב בתנועה בזהירות והתחשבות.

practiceimage