בחירת רישיון
התחברות

כיצד מסמנים מטען הבולט מעבר לחלקו הקדמי של הרכב?

לפי דרישת רשות הרישוי.