מאגר שאלות תאוריה

כיצד מסמנים מטען הבולט מעבר לחלקו הקדמי של הרכב?

  • במשולש מחזיר אור לבן בקצה הבולט של המטען.
  • בפנס ובדגל אדום בקצה הבולט של המטען.
  • במשולש מחזיר אור אדום בקצה הבולט של המטען.
  • בפנס ובדגל לבן או צהוב בקצה הבולט של המטען.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה