מאגר שאלות תאוריה

אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב?

  • את מפלס השמן במצמד ואת מפלס השמן במנוע.
  • את מפלס נוזל הבלמים ואת כמות הגז במערכת מיזוג האוויר.
  • את מפלס שמן ההגה ואת מפלס השמן בתיבת המצמד.
  • את המפלסים של: השמן במנוע, נוזל הקירור, נוזל הבלמים ונוזל ניקוי השמשות.

הסבר: שמן,מים, נוזל בלמים ומים למתזי המגבים

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה