בחירת רישיון
התחברות

אילו סוגי נוזלים על הנהג לבדוק ברכב?

שמן,מים, נוזל בלמים ומים למתזי המגבים