בחירת רישיון
התחברות

מהי "נסיעת סיור" במונית?

אפשר להזמין מונית לא רק לנסיעה מנקודה לנקודה אלה לטיול וסיור והעומד כולו לרשות המזמין נסיעה זו נקראת נסיעת סיור.