מאגר שאלות תאוריה

מהו "רכב נוסעים פרטי"?

  • רכב מנועי פרטי המיועד להסיע 12 נוסעים לפחות, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
  • רכב מנועי המיועד להסיע עשרה נוסעים, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
  • רכב מנועי פרטי המיועד להסיע עד שמונה נוסעים נוסף לנהג, שצוין ברישיון הרכב כרכב פרטי.
  • רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע שמונה נוסעים, שצוין ברישיון הרכב כרכב ציבורי.

הסבר: לפי קביעת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה