בחירת רישיון
התחברות

על פי הדרישות, מה צריך להיות, בין היתר, באוטובוס המשמש להסעת נוסעים?

לפי דרישת החוק.