בחירת רישיון
התחברות

מידת הצמיג המותרת להתקנה ברכב היא:

לפי הוראות היצרן.