מאגר שאלות תאוריה

מדוע יש להימנע מלנהוג באופנוע במרכז הנתיב, מלבד הסיבות המנויות בחוק?

  • מפני שיש לשמור על צד שמאל ולהתחשב ברוכבים אחרים.
  • מפני שנהגי המכוניות אינם אוהבים את נסיעתם של האופנועים במרכז הנתיב, המסכנת את הרוכב.
  • אין כל מניעה לנסוע במרכז כביש דו-סטרי או במרכז נתיב המסומן בו.
  • מפני שמרכז הנתיב הוא האזור המלוכלך והשמנוני ביותר בכביש.

הסבר: רכב הכביש הוא האיזור שמתנקזים בו שמנים שמטפטפים מרכבים נוסעים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה