בחירת רישיון
התחברות

מדוע יש להימנע מלנהוג באופנוע במרכז הנתיב, מלבד הסיבות המנויות בחוק?

רכב הכביש הוא האיזור שמתנקזים בו שמנים שמטפטפים מרכבים נוסעים.