בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש להחנות רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-5,000 ק״ג בעלייה בכביש שיש בו אבני שפה?

בעליה להפנות את הגלגלים למרכז הכביש כדי שעם הרכב מתדרדר המדרכה תבלום אותו, לשלב להלוך קדמי על מנת שהמנוע יחזיק את הרכב ו נעלי בטיחות מתחת לגלגלים.