מאגר שאלות תאוריה

בכביש חד-סטרי, למי מותר לנהוג בניגוד לכיוון התנועה?

  • נהיגה כזו מותרת לרוכבי אופנועים בלבד.
  • נהיגה כזו מותרת בימי חג כשהתנועה בכביש מועטה ולא נגרמת הפרעה לתנועה.
  • הנהיגה בניגוד לכיוון הנסיעה אסורה, אלא אם כן מדובר ברכב ביטחון בתפקיד או בציות להוראות של שוטר.
  • נהיגה כזו אסורה בכל תנאי, גם אם שוטר מורה אחרת.

הסבר: רכב ביטחון או לפי הוראת שוטר שהוא מעל התמרור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה