מאגר שאלות תאוריה

מהו "מחלף"?

  • מפגש דרכים במפלס אחד המצוי בדרך עירונית בלבד.
  • מפגש של שני כבישים או יותר באותו מפלס, בדרך שאינה עירונית.
  • השטח המתהווה על ידי פגישתם של שלושה כבישים באותו מפלס.
  • מפגש של דרכים במפלסים שונים, המאפשר מעבר בנסיעה מדרך לדרך.

הסבר: מחלף הוא מפגש של דרכים במפלסים שונים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה