בחירת רישיון
התחברות

מהו "מחלף"?

מחלף הוא מפגש של דרכים במפלסים שונים.