בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

מותר מנתיב לפניה שמאלה.

practiceimage