מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

  • אסור תמיד.
  • מותר תמיד – גם אם מוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
  • מותר בצומת מרומזר; אסור בצומת לא מרומזר.
  • מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.

הסבר: מותר מנתיב לפניה שמאלה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה