מאגר שאלות תאוריה

היכן יועמס מטען כבד בארגז המטען של משאית?

  • מהסרן האחורי לכיוון תא הנהג.
  • אין חשיבות למקומו של המטען הכבד, ובלבד שלא יחרוג מארגז המטען.
  • בחלק הקדמי של ארגז המטען.
  • מאחורי הסרן האחורי.

הסבר: לפי הוראת החוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה