בחירת רישיון
התחברות

היכן יועמס מטען כבד בארגז המטען של משאית?

לפי הוראת החוק.