בחירת רישיון
התחברות

גורמים חשובים לאבדן שליטה של הנהג ברכב הם:

נהיגה מהירה וחוסר ערנות הם דברים שמשפיעים על אובדן שליטה על הנהג להכיר את מערכות הרכב לפני תחילת הנהיגה בו.