בחירת רישיון
התחברות

כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:

תמרור עצור בצד שמאל של הדרך מיועד לפונים שמאלה בלבד.

practiceimage