מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • מחסום לפני מפגש מסילת ברזל.
  • העצירה והחנייה אסורות, פרט לאוטובוסים.
  • החנייה מותרת באמצעות כרטיסי חנייה.
  • עצירת רגע מותרת אך החנייה אסורה.

הסבר: כמורא בתשובה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה