בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים פרטי?

לא. רכב נוסעים פרטי לא מיועד להסעת נוסעים בשכר.