מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להסיע נוסעים בשכר ברכב נוסעים פרטי?

  • אסור, אלא בהיתר מרשויות המס.
  • מותר, אם ברכב מותקן מרכב תקני שאישרה רשות הרישוי.
  • מותר, אם נחתם חוזה בין הנהג לבין הנוסע.
  • אסור.

הסבר: לא. רכב נוסעים פרטי לא מיועד להסעת נוסעים בשכר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה