בחירת רישיון
התחברות

מה הם הגורמים המשפיעים על יציבותו של רכב מסחרי המוביל מטען, בעת נסיעה בעקומה?

ככל שמרכז הכובד גבוהה יותר כך הרכב פחות יציב.