מאגר שאלות תאוריה

לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:

  • אי עצירה בקו העצירה הסמוך לרמזור.
  • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
  • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
  • אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה.

הסבר: עבירות חמורות אשר נהג חדש מקבל עליהן שלילת רשיון.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה