בחירת רישיון
התחברות

לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:

עבירות חמורות אשר נהג חדש מקבל עליהן שלילת רשיון.