מאגר שאלות תאוריה

רוחב של רכב משא (פרט לרכב בעל מרכב קירור) לא יהיה גדול מ-:

  • 2.10 מטרים.
  • 2.80 מטרים.
  • 3.50 מטרים.
  • 2.55 מטרים.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה