מאגר שאלות תאוריה

באיזה רכב מותר לגרור גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורישוי?

  • טרקטור.
  • טרקטור משא בלבד.
  • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12,000 ק"ג.
  • טרקטורון בלבד.

הסבר: טרקטור רשאי לפי הוראת הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה