בחירת רישיון
התחברות

באיזה רכב מותר לגרור גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורישוי?

טרקטור רשאי לפי הוראת הרישוי.