בחירת רישיון
התחברות

מהי הבדיקה החשובה שעל רוכב האופנוע לעשות לפני כניסה לצומת?

לבדוק טוב את הצומת לפני הכניסה אליו.