מאגר שאלות תאוריה

לאיזו תקופה יינתן רישיון מוביל?

  • לשנה אחת.
  • עד לחידוש רישיון הרכב.
  • לחמש שנים.
  • התקופה תלויה בסוג המטען.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה