מאגר שאלות תאוריה

נער בן 17 שנה יליד ותושב הארץ מבקש לקבל רישיון נהיגה. איזה רופא מוסמך לבדוק אותו לצורך קבלת הרישיון?

  • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שלוש שנים לפחות.
  • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה חמש שנים לפחות.
  • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנתיים לפחות.
  • הרופא המטפל במבקש רישיון הנהיגה שנה אחת לפחות.

הסבר: על מבקש רשיון לבצע בדיקות רפואיות אצל רופאו הפרטי כדרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה