מאגר שאלות תאוריה

האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

  • לא. רק כללי מתן זכות קדימה המנויים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
  • כן. על פי התמרור יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין בלבד.
  • כן. יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מימין ומשמאל.
  • כן. זכות הקדימה היא שלך – אתה נוסע בדרך הראשית.

הסבר: לא, תמרור זה הוא תמרור אזהרה על צורת הצומת והפניות שלפניך.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה