בחירת רישיון
התחברות

האם התמרור שמוצב בדרך לפניך מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

לא, תמרור זה הוא תמרור אזהרה על צורת הצומת והפניות שלפניך.

practiceimage