בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג ברכב נוסעים פרטי שמשקלו הכולל 1,520 ק"ג. מהו המשקל הכולל המרבי של גרור שמותר לך לגרור?

לפי הוראת רשות הרישוי.