מאגר שאלות תאוריה

אתה נוהג ברכב נוסעים פרטי שמשקלו הכולל 1,520 ק"ג. מהו המשקל הכולל המרבי של גרור שמותר לך לגרור?

  • 750 ק"ג.
  • 450 ק"ג.
  • 2,200 ק"ג, אבל לא יותר מהמשקל העצמי של הרכב שלך.
  • 1,500 ק"ג.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה