בחירת רישיון
התחברות

הגדרת ״אוטובוס פרטי״ היא:

אוטובוס פרטי הוא לא רכב ציבורי לפי הגדרתו ברשיון הרכב.