בחירת רישיון
התחברות

תוקפו של התמרור עד:

תמרור זה לא מתבטל בצומת אלה בתמרור שמבטל אותו.

practiceimage