בחירת רישיון
התחברות

האם רשאי רוכב אופנוע לנהוג בשביל שסומן ומיועד להולכי רגל?

לא, אסור לרוכב אופנוע לנסוע בשביל שיועד להולכי רגל.