מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

  • המשך כרגיל. הפרי על הכביש אינו מפריע לנסיעה בכביש, ולכן אינך צריך להאט.
  • המשך כרגיל. פרי ההדר על הכביש מתייבש והולך.
  • המשך כרגיל. הפרי על הכביש עלול לגרום להחלקה בבלימה רק כאשר הכביש רטוב מגשם, ולכן אינך נדרש להאט.
  • האט ונהג בזהירות. פרי ההדר שנפל על הכביש משבש את אחיזת הרכב בכביש.

הסבר: פרי ההדר שבכביש יכול לגרום להחלקת הרכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה