בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג כשאתה נוסע בכביש צר ולפתע בא ממולך רכב אחר?

יש צורך להאט ולהיצמד לימין. אם יש צורך, גם לרדת מהכביש.