בחירת רישיון
התחברות

בעל רישיון נהיגה או רישיון רכב שחל שינוי במען מגוריו ידווח על השינוי בתוך 15 יום:

משרד הפנים ומשרד הרישוי מקושרים לכן עידכון במשרד הפנים מעדכן את משרד הרישוי.