בחירת רישיון
התחברות

לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?

אסור, בצומת יש תמרור המורא על נסיעה ישר בלבד.

practiceimage