מאגר שאלות תאוריה

לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?

  • מותר, אם אפשר להשלים את הפנייה בפנייה אחת רצופה.
  • מותר, מצד שמאל של הכביש.
  • אסור.
  • מותר, בתנאי שפונים בזהירות ולא מפריעים לתנועה.

הסבר: אסור, בצומת יש תמרור המורא על נסיעה ישר בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה