מאגר שאלות תאוריה

האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?

  • לא. אין חובת תקינות. די לנסוע במהירות מותרת.
  • לא. הדבר נעשה לפי רצונו של הנהג.
  • לא תמיד, רק ברכב שבו מותקן טכוגרף.
  • כן, בכל עת.

הסבר: כן. כל מערכות הרכב חייבות להיות תקינות בעת נסיעה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה