בחירת רישיון
התחברות

איזה רכב חייב בהתקנת שרשראות או כבלים ופנסים ב"זמן תאורה"?

לפי הוראת רשות הרישוי.