מאגר שאלות תאוריה

נכה משותק רגליים ממהר ברכבו בעיר לבדיקה רפואית שנקבעה לפני זמן רב:

  • אסור לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית ואסור לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
  • מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת, אבל רק כשהוא נוסע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית.
  • מותר לו לנסוע בתוך נתיב לתחבורה ציבורית, אך אסור לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
  • מותר לו לנסוע במהירות גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.

הסבר: לנכה משותק רגליים מותר לנסוע בנתיב לתחבורה ציבורית. אסור לו לעבור את המהירות המותרת בחוק.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה