מאגר שאלות תאוריה

האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

  • אסור בכל תנאי.
  • מותר, אם מוניות אינן חונות במקום.
  • מותר, רק לצורך העלאת נוסעים.
  • אסור, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים.

הסבר: מותר להוריד אנשים בתחום הנ"ל אך העצירה צריכה להיות קצרה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה