בחירת רישיון
התחברות

האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

מותר להוריד אנשים בתחום הנ"ל אך העצירה צריכה להיות קצרה.

practiceimage