מאגר שאלות תאוריה

האם רשאי נהג מונית להוריד נוסעים במקום שהוצב בו תמרור או סימון האוסר עצירה או חנייה?

  • הרשות ניתנת למוניות שירות בלבד.
  • כן, בכל דרך.
  • כן, אבל רק אם ניתנה הוראת שוטר.
  • כן, בדרך עירונית בלבד, ולא על מעברי חצייה או לפניהם ולא בתוך הצומת.

הסבר: כן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה