בחירת רישיון
התחברות

כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

רמזור מהבהב 3 פעמים. ההיבהוב הוא ירוק לכל דבר ומתריע בפני הנהג על הזמן להתחלפותו לצהוב.

practiceimage