בחירת רישיון
התחברות

מדוע יש חשיבות לשדה ראייה רחב מבעד לקסדה?

שדה הראיה חייב להיות רחב וברור כדי להקטין את זמן התגובה.