מאגר שאלות תאוריה

האם רשאי שוטר להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לתחנת שקילה לצורך שקילתו?

  • כן. שוטר רשאי לעשות זאת, ובתנאי שתחנת השקילה אינה נמצאת יותר משלושה קילומטרים מן המקום.
  • כן. אך השוטר חייב להיות שוטר תנועה.
  • כן. שוטר רשאי לנהוג כך, אבל רק כשאין ברשותו של הנוהג ברכב שטר מטען.
  • כן. שוטר רשאי להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לשקילה במקום קרוב ככל האפשר.

הסבר: כן ודאי. שוטר רשאי לדאוג לשקילת רכב אם לדעתו משקלו חורג מהמותר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה