בחירת רישיון
התחברות

מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?

לפי הגדרת רשות הרישוי.