מאגר שאלות תאוריה

מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?

  • האטת מהירות הנסיעה לפני כניסה לדרך מהירה.
  • האטת הרכב – ואף עצירה – בכל מקרה שצפויה סכנה.
  • האטת הנסיעה כשהרכב מלא עד אפס מקום בנוסעים.
  • האטה למהירות סבירה לפני התחלת ירידה ארוכה.

הסבר: לפי הגדרת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה