מאגר שאלות תאוריה

מי אחראי על כניסתם של הנוסעים לאוטובוס ועל יציאתם ממנו?

  • נהג האוטובוס.
  • הסדרן.
  • בעל הקו.
  • בעל הרכב.

הסבר: נהג האוטובוס אחראי לכל מה שקורה באוטובוס או בסביבתו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה