בחירת רישיון
התחברות

מי אחראי על כניסתם של הנוסעים לאוטובוס ועל יציאתם ממנו?

נהג האוטובוס אחראי לכל מה שקורה באוטובוס או בסביבתו.